Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ

“ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ’’

“Πολιτιστικός – κοινωνικός φορέας”
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΘΕΑΤΡΟΥ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΜΑΝΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γρηγορίου Λαμπράκη 38 Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. 2310 215659, ΚΙΝ. 6977 321330


Θεσ/νίκη 19/11/2017

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Οι συμμετέχοντες στο Δ’ Παγκόσμιο συνέδριο Αμφικτυόνων και οι παρακολουθήσαντες εκπρόσωποι των πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων, που διοργάνωσε ο πολιτιστικός – κοινωνικός φορέας “Αμφικτυονία Ελληνισμού” με θέμα ο “Απανταχού Ελληνισμός και οι διαχρονικές του αξίες” μετά το πέρας των εργασιών εξέδωσαν το ακόλουθο ψήφισμα.
------------
Οι σύνεδροι του Δ’ Παγκόσμιου συνεδρίου της Αμφικτυονίας Ελληνισμού συνελθόντες μετά το πέρας των εργασιών του, κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα.
Διακηρύσσουν την ανάγκη:
1.      Της προστασίας των διαχρονικών αξιών της ορθοδοξίας και του Ελληνισμού καθώς και της Ελληνικής γλώσσας, η οποία θα πρέπει να συνδεθεί με τις αρχαίες ρίζες της και τη Βυζαντινή υμνογραφία και να στηριχθεί στα στοιχεία εκείνα που τις προσδίδουν τη διαχρονικότητα, την ωραιότητα και τον πλούτο της.
Επίσης θα πρέπει να επιδιωχθεί η διεθνοποίησή της μέσω των διαφόρων φορέων, ιδρυμάτων, η διδασκαλία της στα Α.Ε.Ι. και σχολεία του εξωτερικού.
2.      Της σύσφιξης και ισχυροποίησης των σχέσεων της Ελλάδας με τους απανταχού απόδημους και η δημιουργία γέφυρας πολιτιστικής επικοινωνίας με το Μητροπολιτικό κέντρο ώστε να καταστεί δυνατή η εντονότερη παρουσία του πολιτισμού και των παραδόσεων του Ελληνικού Έθνους, στο εξωτερικό.
3.      Της επικράτησης της παγκόσμιας ειρήνης και άμβλυση και κατάργηση, των διαφορών μεταξύ των κρατών ώστε να μην υπάρχουν θύματα και το κόστος του εξοπλισμού να διατεθεί για τις κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων.
4.      Της ηθικής και οικονομικής συμπαράστασης του Ελληνικού κράτους προς τα έγκριτα και νόμιμα πνευματικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και κοινωνικά σωματεία και εν γένει φορείς, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους.
------------
            Για την επίτευξη – υλοποίηση των ανωτέρω η Αμφικτυονία Ελληνισμού με τη συνεργασία και άλλων φορέων και σωματείων, με κοινούς σκοπούς, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Οι ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΕΣ το Δ’ Παγκόσμιο συνέδριο
Για την αντιγραφή
Το Δ.Σ.
Πρόεδρος: Δημήτρης Μπουκόνης, Ποιητής – Ζωγράφος
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μαριάδης, Ομότιμος καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. – Συγγραφέας
Γ. Γραμματέας: Βασιλική Αϊναλή, τ. Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ταμίας: Παπανικολάου Χρήστος, Καθηγητής εικαστικών τεχνών
Ειδ. Γραμματέας: Ελευθέριος Μουφτόγλου Συνταξιούχος – ποιητής
Υπεύθ. Δημοσ. Σχέσεων: Στέφανος Γωγάκος, Χημικός, Δημοτικός σύμβουλος, τ.πρόεδρος ομίλου φίλων Αγίου Όρους
Υπεύθ. Τύπου - Ενημέρωσης: Μαργαρίτα Πόδα, Ποιήτρια
Υπεύθ. Απόδημου Ελληνισμού: Μαριάννα Βαρελά, Υπομηχανικός Δημοσίου
Υπεύθ. Οργανωτικού: Σταυρούλα Αυγητίδου,  Συνταξιούχος Δημοσίου

Η εξελεγκτική επιτροπή
Αναστασία Χατζή, Θεατρολόγος - Ποιήτρια
Μαρία Ιγνατιάδου, Ποιήτρια
Νικόλαος Βερβερίδης, Ποιητής – Ιστορικός

Επιτροπή διεθνών και δημοσίων σχέσεων
Κωνσταντίνος Νίγδελης, Εκπαιδευτικός Ιστορικός
Θεόδωρος Σαντάς, Εκπαιδευτικός – Ποιητής
Παρθένα Τσοκτουρίδου, Συγγραφέας – Ποιήτρια
Ελπίδα Μανιάτη – Σίτα, Εικαστικός - Ποιήτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου